Provocări şi soluṭii ale industriei hoteliere a viitorului, conform Deloitte

Singura modalitate de a salva anonimatul împotriva unei concurenṭe puternice este capacitatea de adaptare la mediu. Darwin a spus în cartea sa “Originea speciilor” când vorbea despre selecṭia naturală. Această teorie poate fi adaptată perfect situaṭiei ospitalităṭii şi abilităṭii sale de a se reconverti şi de a se adapta nevoilor pieṭei. Compania Deloitte expune cinci oportunităṭi pentru îmbunătăṭirea viitoare pe care fiecare hotelier ar trebui să le cunoască şi care vor marca, cel mai probabil, supravieṭuirea multor hoteluri. 

Hotelul mediu trăieşte într-o situaṭie de concurenṭă. În mijlocul unui foc încruncişat de oferta excedentară şi condiṭionată de controversata “economie de colaborare”, apare o situaṭie în care oferta medie de cazare este forṭată să iasă din anonimat cât mai curând posibil. O industrie obsedată de spaṭiu şi cu paturi trebuie să se reiventeze şi să identifice noi formule care sunt atractive pentru călător. Acesta este un lucru foarte curios când mesajul lansa este acela de “experienṭa turistică”, fiind în unele cazuri o experienṭă incognită pentru a face mai mulṭi bani făcând acelaşi lucru ca întotdeauna.

Tehnologia şi capacitatea de a se adapta la nevoile călătorului este cheie în competitivitatea hotelului mediu.

Tehnologia şi capacitatea de a se adapta la nevoile călătorului este cheie în competitivitatea hotelului mediu.

Pe baza acestei situaṭii, compania Deloitte a dezvoltat un raport prin care lanṭurile hoteliere independente se pot ghida în deciziile lor strategice pentru viitor. Din acest raport, obṭinem o serie de concluzii, precum şi cinci domenii de oportunităṭi care ar trebui analizate.

 

Care sunt provocările cu care se confruntă industria hotelieră?

– Proliferarea de noi branduri a facut dificilă dezvoltarea de experienṭe diferenṭiate pentru lanṭurile hoteliere în propietatea lor. Acest fapt este accentuat în special îbrandurile de nivel mediu, în care profilul clientului se roteşte foarte frecvent.

– Hotelul ca un integrator de reṭele şi persoane pentru a construi mai multe legături între călătorii înşişi cu comunităṭile locale.

– “Mărimea unică” învechită în faṭa experienṭelor “personalizate” adaptate nevoilor călătorilor.

– Consumatorii se aşteaptă din ce în ce mai mult la un produs mai bun, mai personalizat şi fără fisuri, care să facă călătoria sa o experienṭă de neuitat.

– Există o un număr mare de soluṭii disponibile, digitale, cloud şi tehnologice care pot informa, îmbunătăṭi sau complică ecosistemul din jurul locuinṭei.

– Hotelul ca un integrator de spaṭii şi resurse care pot servi noi profiluri de călători şi îi permit să interacṭioneze şi să colaboreze cu toate tipurile de agenṭi.

Integrarea este capacitatea cea mai evaluată prin informaṭiile obṭinute în raport. Evoluṭia individualismului tipic evoluează către un moment social în care se caută experienṭa şi conectivitatea dintre oameni. Nu trebuie să pierdem abordarea umană adaptată lanṭului, brandului şi circumstanṭelor unice şi diferenṭiate care conectează locul, muncitorii şi oaspeṭii în căutarea de spaṭii armonioase şi calde.

 

Domenii de oportunitate propuse de Deloitte

Fiecare dintre aceste cinci domenii prezentate de compania Deloitte sunt structurate în clienṭi, lanṭuri şi proprietari, în funcṭie de punctele lor de vedere diferite în ceea ce priveşte conceptul de oportunitate viitoare. Cu unele nuanṭe şi adaptând limbajul folosit, acestea sunt cele cinci domenii de oportunitate în care sectorul este obligat să convertească:

  • Curator. (Integrator de experienṭe)

Hotelul viitorului ca integrator de partners pentru a oferi experienṭe noi şi variate pentru călător.

– Pentru oaspete: Opṭiuni şi medii noi pentru ca oaspeṭii să experimenteze stiluri de viaṭă diferite.

– Pentru branduri: A beneficia de parteneri strategici care redefinesc continuu industria hotelieră şi reînnoiesc în mod constant conceptele de brand.

– Pentru propietar: Într-o căutare zilnică de noi surse de venituri, repoziṭionarea de noi produse şi experienṭe creşte valoarea în raport cu costurile generale ale hotelului.

 

  • Matchmaker. (Integrator de oameni)

Hotelul viitorului ca gazdă, conector şi generator de o reṭea socială mare.

– Pentru oaspete: Furnizarea de conexiuni personalizate între oaspeṭi pentru a socializa, a genera retele şi a împărtăşi experienṭe.

– Pentru branduri: Pentru brandurile care sunt interesate să îşi extindă relaṭia cu oaspeṭii, hotelul construieşte o legătură socială pentru o experienṭă dincolo de propiul sejur.

– Pentru proprietar: Proprietarul caută o loialitate care creşte angajamentul călătorilor şi reduce costurile de dobândire.

  • Neighbor. (Integrator de culturi)

Hotelul viitorului ca un mecanim de încurajare a participării active la nivel local. 

– Pentru oaspete: Un hotel ca instrument de integrare în cultura locală.

– Pentru branduri: Branduri cu capacitate de a adapta şi a potenṭa ecosistemul local.

– Pentru proprietar: Optează pentru o autonomie a hotelului care identifică şi se adaptează mai bine nevoilor de bază ale anumitor contexte.

  • Arhitect. (Integrator de spaṭii)

Hotelul ca un furnizor de resurse flexibile.

– Pentru oaspete: Un hotel care rezolvă şi oferă soluṭii pentru profilurile călătorilor cu nevoi speciale.

– Pentru branduri: Branduri care îşi diversifică produsul prin noi spaṭii flexibile şi care profit de potenṭialul local.

– Pentru proprietar: Utilizarea de spaṭii nefolosite care integrează noi modele de afaceri pentru noi profiluri de clienṭi.

  • Choreographer. (Integrator de procese)

Hotelul ca un conector şi asistent personal în cadrul ecosistemului generat în jurul călătoriei.

– Pentru oaspete: Pentru oaspeṭi care preṭuiesc confortul mai mult decât orice, hotelul devine consultantul logistic şi experienṭa călătorului.

– Pentru branduri: Colaborarea şi externalizarea serviciilor între branduri ca valoare adăugată în căutarea unor concepte mai perturbatoare şi diferenṭiate.

– Pentru proprietar: A profita de piaṭa virtuală dincolo de branduri pentru a economisi costuri, fără a afecta experienṭa.

În măsura în care hotelul mediu poate profita aceste oportunităti de îmbunătăṭire, acesta poate fi mai mult sau mai puṭin competitiv. Aceasta nu înseamna că ar trebui să nu intrăm într-o revoluṭie sau ca tot ceea s-a făcut până acum nu este corect. Pur şi simplu piaṭa a evoluat rapid în ultimii ani, iar nivelul cererii călătorului este mai mare. Acum mingea este pe acoperişul hotelierului.

 

Informaṭia extrasă din raport: The Hotel of the Future. Deloitte .pdf_image

 

Sursă: hosteltur.com

Leave a Reply