Proceduri deschise împotriva Germaniei pentru aplicarea salariului minim în sectorul Transportului

Comisia Europeană a decis marţi să înceapă proceduri împotriva Germaniei pentru punerea în aplicare a salariului minim în sectorul transportului. După un schimb de informaţii cu autorităţile germane şi o evaluare juridică detaliată a măsurilor germane, Comisia a trimis o scrisoare de somaţie Germaniei. Acesta este primul pas în cadrul procedurii prinvind încălcarea dreptului comunitar.

În timp ce sprijină pe deplin introducerea unui salariu minim în Germania, Comisia consideră că punerea în aplicare a Legii Salariului Minim la toate operaţiunile de transport de pe teritoriul german restrânge în mod disproporţionat libertatea de a presta servicii şi libera circulaţie a mărfurilor.

În special, aplicarea măsurilor germane tranzitului şi anumite operaţiuni de transport internaţional, în opinia Comisiei, nu este justificată, deoarece crează bariere administrative disproporţionate care impiedică piaţa internă să funcţioneze în mod corespunzător. Comisia consideră că pot fi aplicate măsuri mai proporţionale care să asigure protecţia socială a muncitorilor şi o concurenţă loială, permiţând în acelaşi timp libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor.

Acum autorităţile germane au acum două luni pentru a răspunde la acuzaţiile făcute de Comisie în documentul de cerere.

Proceduri deschise împotriva Germaniei pentru aplicarea salariului minim în sectorul Transportului

Proceduri deschise împotriva Germaniei pentru aplicarea salariului minim în sectorul Transportului.

Scrisoarea de notificare formală a Comisiei se referă numai la cazul specific al legii germane şi un aduce atingere altor iniţiative pe care Comisia le poate lua pentru a clarifica regulile, de exemplu, în contextul pachetului mobilităţii forţei de muncă pentru adoptarea sa în cursul acestui an.

Germania este a douăzeci şi doua ţară din UE care a introdus salariul minim. Comisia sprijină introducerea salariului minim în Germania, care este în conformitate cu angajamentul său faţă de politica socială. Cu toate acestea, în calitate de gardian al Tratatelor, Comisia trebuie să se asigure că aplicarea măsurilor naţionale este pe deplin compatibilă cu legislaţia Uniunii Europene, în special, Directiva cu privire la deplasările muncitorilor (Directiva 96/71/CE), acquis-ul în transport şi principiul Tratatului privind libertatea de a presta servicii, libera circulaţie a mărfurilor, şi având în vedere principiul proportionalităţii.

 

Sursă: hosteltur.com

 

Leave a Reply