Marketing turistic din perspectiva scriitorului Zygmunt Bauman

Ritmul vertiginos al consumului, tehnologia şi informaṭia ne duc spre o societate în care domină efimerul mai mult decât fixul şi durabilitatea. Zygmunt Bauman prezintă un context schimbător şi revoluṭionar care ne poate face sa regândim unele dintre schimbările cu care se confruntă sectorul turismului

Perspectiva realităṭii de la un concept individualizat şi schimbător fără base solide, este ceea ce propune scriitorul Zygmunt Bauman.

Perspectiva realităṭii de la un concept individualizat şi schimbător fără base solide, este ceea ce propune scriitorul Zygmunt Bauman.

Pot să spun că nu cunoşteam nimic despre scriitorul Zygmunt Bauman până la moartea sa, la 8 ianuarie 2017. Începând din acel moment am început să citesc despre opera şi concluziile sale, articole tipice cu liste care îṭi uşurează munca şi te lasă cu acel sentiment de cunoaştere-ignoranṭă. Este dificil să aprofundezi în anumite figuri într-o realitate atât de accelerată şi exigenṭa, în care superficialitatea câştigă meciul în numeroase rânduri în faṭa criticii şi analizei. Poate că acest lucru mi-l spun pentru a mă convinge pe mine însumi, dar nevoia de a fi puternici în anumite aspecte mai pragmatice ne conduce, în multe cazuri să reflectăm mai puṭin.

Trăim în era titlului uşor, al efortului critic minim şi al celor 140 de caractere (cele folosite de Twitter), în care uneori inerṭia în sine şi în alte momente lipsa noastră de auto-exigenṭă ne determina să rămânem în primele rânduri ale informaṭiei. Ca şi critică şi defalcare a realităṭii, mi se pare important să ne oprim o clipă în perspectiva scriitorului Zygmunt Bauman pentru a extrage concluziile despre iubitul nostru sector turistic şi mai ales despre relaṭia specială care se crează între branduri şi călători.

Din perspectiva sociologului Bauman, se aprofundizează în unele fenomene sociale care influenṭează societatea. Începând cu anul 2000, anul publicării uneia dintre cele mai reprezentative cărṭi ale sale “Modernitate Lichida”, când acesta se dedică să scrie şi să reflecteze asupra anumitor fenomene ale realităii care ne înconjoară. Scriitorul proneşte de la conceptul de viaṭă lichidă, o societate bazată pe individualistul temporar şi instabil, lipsit de aspecte solide. Totul este prezentat dintr-o perspectivă în schimbare şi cu o dată de expirare, în comparaṭie cu structurile fixe din alte momente ale trecutului.

Cele mai reprezentative concepte şi care m-au făcut să mă gândesc la ceea ce se întâmplă în sectorul turismului sunt următoarele:

 Iubirea lichidă sau “infidelitatea” călătorului faṭă de branduri.

Trăim într-o societate care se teme de angajament pentru simplu fapt că trebuie să renunṭe la alte lucruri. Potrivit lui Bauman “viaṭa lichidă este o succesiune de începuturi noi cu finaluri scurte şi fără durere“. Prin urmare, să interpretăm acest moment ca şi cel al relaṭiilor efimere cu călătorul. Ar trebui să ne resemnăm să intrăm în jocul “marketingului” şi al “infidelităṭii” constante? Potrivit lui Bauman, relaṭiile ajung să devină episoade scurte în care este mai importantă căutarea beneficiului personal. Atunci când o relaṭie încetează să mai fie profitabilă, este lăsată deoparte şi se caută una nouă. Acest aspect ar putea fi strâns legat de vânzarea flash.

– Călătorii ca noi cetăṭeni ai lumii.

Realitatea lichidă a lui Bauman descrie un scenariu care invită la mişcare, la flux şi la căutarea de experienṭe noi, dar fără a se înrădăcina într-un loc specific. Cetăṭeanul lumii, aşa cum îl defineşte Bauman, îşi doreşte senzaṭia căutării continue fără un scop specific, cu excepṭia mişcării în sine. Dispare sentimentul de apartenenă? Este această mobilitate pozitivă pentru turism? Ca o evoluṭie culturală fără bariere şi cunoaştere a altor realităṭi este pozitivă, deşi trebuie să fie propiul sistem cel care o evaluează.

– Locurile de muncă din turism pentru o viaṭă întreagă vor deveni o himeră.

Aceasta reprezintă o situaṭie complicată şi care îşi are originea în companii care caută persoane flexibili, cu abilitatea de a se reinventa şi de a călători în alt oraş atunci când este necesar. Dar, va fi aşa pentru totdeauna? Au companiile capacitatea de a reṭine talentul? Se joacă într-un scenariu în care ese nevoie de oameni care să ofere totul la locul de muncă chiar dacă pot fi înlocuiṭi. Această dublă moralitate poate genera frustrare şi o rotaṭie mare în căutarea de condiṭii mai bune.

– Formarea în domeniul turismului nu are legătură cu poziṭia care trebuie efectuată.

Trăim într-un moment de pierdere a credibilităṭii în fundaṭiile educaṭiei tradiṭionale. O situaṭie în care sistemul nu este capabil să ofere tinerilor instrumentelor necesare pentru a intra pe o piaṭă a muncii în continuă schimbare. Formarea nu asigură un loc de muncă şi nici măcar nu asigură pregătirea pentru nevoile solicitate de călător. Formarea trebuie să treacă printr-o “examinare” a utilităṭii şi a operabilităṭii în capacitatea sa de reajustare în faṭa incertitudinii.

Un sector dinamic al turismului în continuă schimbare

Epoca în care trăim  este marcată de o mare nevoie atunci când vine vorba de a lua noi produse pentru a satisface dorinṭa de reînnoire a societăṭii de azi. Bauman subliniază această situaṭie ca o critică a unui sistem consumerist, în care este important să nu păstrezi obiectele sau experienṭele ci a renovării constante pentru a continua să consumi fără să te uiṭi înapoi. În turism, amintirea şi satisfacṭia prevalează atât în programele de loialitate, cât şi în reputaṭia online, deci convine să se stimuleze consumul fără a pierde în vedere background-ul mărcii.

Sunt interesante întrebările care apar atunci când se reflectează asupra figurii lui Zygmunt Bauman în legătură cu sectorul turistic. O activitate atât de socială în care are loc o confruntare frontală între lipsa de angajament şi frica de a pierde libertatea. Turismul trebuie să înveṭe din filosofia de schimbare şi efemeritate a lui Bauman, fără a-şi pierde rădăcinile şi învăṭătura de zi cu zi. A opta pentru o identitate care vizează competitivitatea pieṭei ne va permite să profităm de aceasta ca principala virtute.

 

Sursă: Andres Romero hosteltur.com

Leave a Reply