Hotelurile din destinaṭii concurente şi stimulentele economice

Confederaṭia Greacă a Firmelor de Turism (SETE) a realizat un raport în care compară conturile hoteliere din mai multe destinaṭii mediteraneene concurente.

Şi, conform raportului menṭionat, afacerile hoteliere din Spania, Turcia şi Cipru “funcṭionează în principal în beneficiul antreprenorilor şi al angajaṭilor” şi nu pentru a satisface veniturile Statului şi ale Asigurărilor Sociale.

Această declaraṭie se bazează pe cifrele pregătite de SETE, în care se compară modul în care sunt distribuiṭi 100 de euro cheltuiṭi de un client într-un hotel de patru stele.

Aceşti 100 de euro sunt împărṭiṭi în următoarele concepte: cheltuiele de exploatare; salariile nete; costurile de muncă nesalariale (contribuṭiile sociale ale angajatorilor, costurile de invaliditate temporară şi de şomaj, costurile pentru prestaṭiile sociale directe şi plăṭile compensatorii); TVA şi alte taxe; precum şi EBITDA (profitul operaṭional înainte de deducerea cheltuielilor financiare).

“Acele afaceri care funcṭionează în principal pentru a plăti bani Statului şi nu pentru a plăti angajaṭii şi antreprenorii duc la stimulente foarte scăzute pentru antreprenoriat şi muncă“, reiterează confederaṭia greacă a companiilor de turism.

Şi, conform SETE, Grecia ar fi un caz unic în rândul destinaṭiilor mediteraneene, deoarece numai în această ṭară se întâmplă ca “suma salariilor nete şi a profiturilor corporative (37,6 euro) aproape echivalează cu suma impozitelor, cum ar fi TVA şi plăṭile către asigurarea socială (33,4 euro).

“Dimpotrivă, în Spania (46,8 versus 24,3), Turcia (47,6 vs 23,5) şi Cipru (55 vs 16,1), afacerile funcṭionează în principal în beneficiul antreprenorilor şi al angajaṭilor, şi nu pentru veniturile Statului şi ale asigurărilor sociale, deşi la o medie inferioară, pentru Italia (42,3 vs 28,8) şi Croaṭia (43 vs 28,1)” afirmă SETE.

Grecia

Grecia

Creşte cererea pentru a călători în Grecia în 2017

Confederaṭia greacă a companiilor de turism aminteşte că, pentru 2017, cererea de călătorii în Grecia rămâne ridicată şi se recuperează pieṭele emitente, precum Germania şi Austria.

“Cu toate acestea, impozitele extrem de mari asupra produselor turistice greceşti sunt un factor inhibitor semnificativ” în eforturile de a plasa turismul ca locomotivă economică a ṭării, remarcă SETE.

Impozitele excesive impiedică competitivitatea, stimulentele pentru afaceri şi veniturile disponibile ale angajaṭilor, în timp ce exarcebează sezonalitatea“, concluzionează patronatul.

 

Sursă: hosteltur.com

Leave a Reply