Archive for January 2018

Cronică turistică din Albania

După ani lungi şi dificili de tranzacṭie democratică, locuitorii oraşului albanez Berat, a cărui centru istoric a fost declarat patrimoniu mundial de către UNESCO, şi-au îndreptat atenṭia către turism, un sector care a devenit principala speranṭă de îmbunătăire a vieṭii lor. Printre antreprenorii care au înfiiṭat noi afaceri (hoteluri mici, agenṭii receptive, camere de închiriat) există emigranṭi albanezi care s-au întors în ṭara lor pentru a începe o viaṭă nouă.

Citeşte mai departe